Wat is een strategische personeelsplanning (SPP)?
De omgeving van organisaties is constant in beweging. Ook jouw organisatie heeft te maken met veel veranderingen. Dit vraagt om wendbaarheid, voor nu en in de toekomst.
Talent-Advies SPP

Bron: Moon HRM

Wat is een strategische personeelsplanning (SPP)?

Je moet om kunnen gaan met deze steeds veranderende omgeving om je doelstellingen te halen. Maar heb je de juiste mensen op de juiste plek? Voor nu en in de toekomst?

Een strategische personeelsplanning (SPP) is een middel dat jou helpt om te beschikken over de juiste mensen op het juiste moment, met de juiste kwaliteiten en talenten op de juiste plek, tegen de juiste kosten, nu én in de toekomst. Kortom, het helpt je om je personeelsbestand toekomstbestendig te maken en je visie, missie en organisatiedoelen te bereiken. Een SPP is bedoeld om met je medewerkers proactief in te kunnen spelen en voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen.

Wat zijn de resultaten van strategische personeelsplanning?

Een SPP traject brengt je van je visie/missie/strategie naar toekomstbestendige medewerkers die je helpen om je organisatiedoelstellingen te realiseren. Je werkt een heel concreet Plan van Aanpak uit met kansen en aandachtsgebieden waarmee je aan de slag kan gaan.

Tijdens het proces kijk je met elkaar naar de toekomst, stap je gezamenlijk uit de waan van de dag en heb je de focus op de toekomst. Het proces versterkt de onderlinge samenwerking, waardoor je elkaar beter begrijpt en ga je actiever op zoek naar dwarsverbanden. Met een jaarlijkse herijking wordt er in je organisatie op een gestructureerde wijze een toekomstgerichte dialoog gevoerd en staan de neuzen dezelfde kant op.

Wat kan je van mij verwachten als procesbegeleider:

Als partner van Moon ontwerp en begeleid ik met een betrokken, praktische en energieke aanpak trajecten in het toekomstbestendig maken van organisaties. Als ervaren HR-business partner en procesbegeleider heb ik veel kennis van HR processen in een organisatie en weet ik de juiste vragen te stellen om in beeld te brengen wie de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats is. Voor nu en voor de toekomst. Ik hanteer een zeer praktische aanpak en volg het zes-stappenplan van Moon HRM.

Talent-Advies SPP toekomstanalyse

Bron: Moon HRM

Deze aanpak heeft zich in de afgelopen jaren bewezen bij meer dan 300 opdrachtgevers als een werkwijze om SPP succesvol vorm te geven, toe te passen en in organisaties te verankeren.

Wil je ook aan de slag met Strategische Personeelsplanning? Bel of mail me gerust en ik kan je informeren over de mogelijkheden en een passend voorstel op maat doen. Tel: 06-51649902 en mail: jolanda@moon-hrm.nl